22.01.2016 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Ιανουάριος 2016 (προσθήκες-διαγραφές)

22-01-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Ιανουάριος 2016 (προσθήκες-διαγραφές)”