22-01-2020 – Μεταφορά φαρμάκων από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε λοιπά σημεία η ασφαλισμένους

22-01-2020 – Πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

“Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο “Μεταφορά φαρμάκων από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε λοιπά σημεία η ασφαλισμένους”

Τεχνικές προδιαγραφές (82,6 KB)

Αρχείο διαβούλευσης (50 KB)