22.04.2013 – Ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη έκδοση Δελτίου Τιμών γενοσήμων φαρμάκων

22-04-2013 – Επιστολή του Καθ. Δ. Μπούρου, Προέδρου της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων προς ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΑΦΕ με θέμα:

“Ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη έκδοση Δελτίου Τιμών γενοσήμων φαρμάκων”

Αρχείο pdf (104KB)

Κατάλογος που περιλαμβάνει τα νέα γενόσημα φάρμακα που πρόκειται να λάβουν τιμή
Αρχείο xls (154KB)