22-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ σχετικά με τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ ECDC-01.04.2020
EE-15.04.2020
EE-16.04.2020
Ανακοίνωση σχετικά με τα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού