22.06.2018 – Θέση των ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, PIF για τους κλειστούς προϋπολογισμούς

22-06-2018 – Κοινή επιστολή ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF προς την Επιτροπή Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης, με θέμα:

«Θέση των ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, PIF για τους κλειστούς προϋπολογισμούς»

Αρχείο pdf (98,4KB)