22-08-2016 Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

«Σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους από τις φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο του 2016»