22.08.2016 – Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Ιούνιος-Αύγουστος 2016 – Προτεινόμενες τιμές προς Υπουργείο Υγείας (22-08-2016)

22-08-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Ιούνιος-Αύγουστος 2016. Προτεινόμενες τιμές προς Υπουργείο Υγείας (22-08-2016)”

Αρχείο pdf (281 KB)

Αρχείο excel (102 KB)