22-09-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ – Λειτουργία της Γενικής Γραμματείας/Πρωτοκόλλου ΕΟΦ

22-09-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Λειτουργία υπηρεσιών ΕΟΦ στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”