22-09-2020 – Λειτουργία της Γενικής Γραμματείας/Πρωτοκόλλου ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 22.09.2020 Λειτουργία υπηρεσιών ΕΟΦ στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού