22.10.2012 – Νέες τιμές φαρμάκων

22-10-2012 – Επιστολή του Καθ. Ι. Τούντα, Προέδρου του ΕΟΦ, προς τον ΣΦΕΕ με θέμα:
“Νέες τιμές φαρμάκων”

Σχετικά με την εξαίρεση της Ελλάδος από τις χώρες αναφοράς για την τιμολόγηση φαρμάκων

Αρχείο pdf (144KB)