22-10-2020 – Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ 2020

22-10-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“(Τελευταία Ενημέρωση 23/10/2020) Τιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων _ Νέα 3ου Τριμήνου 2020”

Προτεινόμενες τιμές ΜΗΣΥΦΑ – pdf (895 KB)

Προτεινόμενες τιμές ΜΗΣΥΦΑ – excel (92.7 KB)

ΜΗΣΥΦΑ Πίνακας Υποβολής (10.3 KB)