22/06/2000 – Υποβολή Μελέτης Βιοϊσοδυναμίας για τα από του Στόματος Φαρμακευτικά Προϊόντα

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 23630

Υποβολή μελέτης βιοϊσοδυναμίας για τα από του στόματος φαρμακευτικά προϊόντα με δραστικό συστατικό ισοτρετινοΐνη

Αρχείο pdf (1,5MB)