22/09/2004 – Μεταβολή της Διαδικασίας Διεκπεραίωσης των Διοικητικών Τροποποιήσεων που Υποβάλλονται με Εθνική Διαδικασία

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 51145

Εγκύκλιος για Μεταβολή διαδικασίας διεκπεραίωσης

Αρχείο pdf (190ΚΒ)