2219/Β/18.07.2016 – Διάθεση ΓΕΔΙΦΑ

8Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθ. Γ5(α)51194
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2219/Β/18.07.2016

“Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).”

id: 453

Κατεβάστε εδώ το αρχείο