2233/Β/29.05.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 31.05.2021 μέχρι 07.06.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2233/Β/29.05.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

id: 658

Κατεβάστε εδώ το αρχείο