2254/Β/30.06.2017 – Clawback φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθ. Γ5(α)/οικ.50389
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2254/Β/30.06.2017

“Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018”

id: 472

Κατεβάστε εδώ το αρχείο