2255/Β/03.07.2017 – Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) 2017

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2255/Β/03.07.2017

“Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017”

id: 499A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο