2268/Β/15.06.2018 – Έγκριση Θετικού Καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ 3(α)/38982
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2268/Β/15.06.2018

“Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

id: 496

Κατεβάστε εδώ το αρχείο