227/Α/06.12.2016 – Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ & απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

Νομοθετικό Κείμενο:  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4441
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 227/Α/06.12.2016

“Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”

id: 460

Κατεβάστε εδώ το αρχείο