2296/Β/06.07.2017 – Τροποποίηση θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5(α)/49910
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2296/Β/06.07.2017

“Τροποποίηση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, της με αρ. πρ. Γ5(α)/39260/26-5-2017 απόφασης”

id: 473

Κατεβάστε εδώ το αρχείο