23.01.2015 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γεώργιο Πετρίκκο, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

06-11-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Γεώργιο Πετρίκκο, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, με θέμα:

«Πιθανή Παραβίαση δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντα)»

Αρχείο pdf (158KB)

Μετάφραση (110KB)