23.03.2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ντίνο Ρόβλια, Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

23-03-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ντίνο Ρόβλια, Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με τον προσδιορισμό της νοσοκομειακής τιμής και το ποσοστό κέρδους των φαρμακεμπόρων

Αρχείο pdf (265KB)

Price Analysis
Αρχείο xls (23KB)