23-03-2020 – Ανακοινώσεις σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (αναβολή EUDAMED)

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Σχετικά με το 2ο διορθωτικό στον κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΕΕ) 745/2017 και την αναβολή στη λειτουργία της EUDAMED”