23-03-2020 – Ανακοινώσεις σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Σχετικά με το 2ο διορθωτικό στον κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΕΕ) 2017/745”