23-03-2020 – Απόφαση ΑΑΔΕ: Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για τις δωρεές αναφορικά με τον COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Πρωτ.:Ε2038/23-03-2020 23.03.2020 Κοινοποίηση διατάξεων του Α’ μέρους «Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης