23.03.2021 – Υπουργική Απόφαση – Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

23-03-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ.18391 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Απόρριψη αιτήματος ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (461 KB)