23-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: COVID-19: EMA – Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 23.04.2020

EMA/192437/2020

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα σε ασθενείς με COVID-19