23-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: COVID-19: EMA – Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

23-04-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα σε ασθενείς με COVID-19”

Δείτε την ανακοίνωση (153 KB)

Αρχείο EMA