23-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: υπενθύμιση ΕΜΑ σχετικά με χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη

27-03-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“COVID-19: υπενθύμιση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών με τη χλωροκίνη και την υδροξυχλωροκίνη”

Δείτε την ανακοίνωση (373 KB)

Αρχείο EMA (118 KB)