23-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ COVID-19: υπενθύμιση ΕΜΑ σχετικά με χλωροκίνη και υδροξυχλωροκίνη

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 23.04.2020

EMA/202483/2020

COVID-19: υπενθύμιση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών με τη χλωροκίνη και την υδροξυχλωροκίνη