23-04-2020 – Δελτίο τύπου του ΕΟΦ για την ορθή χρήση φαρμάκων

23-04-2020 – Δελτίο Τύπου του ΕΟΦ με θέμα:

“COVID-19: O ΕΟΦ ενημερώνει για την ορθή χρήση των φαρμάκων και υπενθυμίζει τη σημασία της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών”

 

Δείτε το δελτίο τύπου (153 ΚΒ)