23-04-2020 – Τιμολόγηση νέων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων γενόσημα Φεβρουάριος 2020

23-04-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων γενόσημα Φεβρουάριος 2020”

Προτεινόμενες τιμές γενοσήμων pdf (605 KB)

Προτεινόμενες τιμές γενοσήμων excel (13 KB