23.05.2016 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 – Προτεινόμενες τιμές προς Υπουργείο Υγείας

23-05-2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Ιανουαρίου-Μαΐου 2016 – Προτεινόμενες τιμές προς Υπουργείο Υγείας (23-05-2016)”

Pricelist αρχείο pdf (2.26 MB)

Pricelist αρχείο excel (3.77 MB)