23-05-2017 – Ανακοίνωση ΕΟΦ: Ανακοίνωση από Επιτροπή Θετικού Καταλόγου

23-05-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με την ανάρτηση αρχείων του Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ

Κατάλογος – Αρχείο excel (810 KB)

Κατάλογος Ν. 3816 – Αρχείο excel (136 KB)