23.11.2012 – Άρνηση έγκρισης ανεξόφλητων τιμολογίων

23-11-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Π. Καλλίρη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας με θέμα:
“Άρνηση έγκρισης ανεξόφλητων τιμολογίων”

Αρχείο pdf (271KB)