23.11.2018 – Κώδικας συνεργασίας ΚΕΣΥ-ΕΟΦ-Επιστημονικών Κοινοτήτων-Χορηγών για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

23-11-18 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Πρόεδρο ΚΕΣΥ, Καθ. Κ. Μάρκου, με θέμα:

“Κώδικας συνεργασίας ΚΕΣΥ-ΕΟΦ-Επιστημονικών Κοινοτήτων-Χορηγών για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση”

Αρχείο pdf (88,7KB)