24/11/2013 – Τελικός ΣΦΕΕ Innovation Project 2013 – Παρουσίαση LOCUS MEDICUS

Η παρουσίαση στο Διαγωνισμό ΣΦΕΕ Innovation Project της ομάδας του LOCUS MEDICUS που δημιούργησε μια μέθοδο εντοπισμού ενδοκυττάριων μολυσματικών παραγόντων στα σπερματοζωάρια.