23/04/2013 – Διευκρινίσεις επί των Εγκυκλίων 23075/20.03.2013 και 29127/10.04.2013 Πρός τους ΚΑΚ και τις Φαρμακαποθήκες

Έγγραφο του ΕΟΦ

Αρχείο pdf (97KB)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/04/2013

Έτος: 2013