2308/Β/18.06.2018 – Νέος τρόπος υπολογισμού τιμών αναφοράς (ακυρώθηκε βλ. ΣτΕ 1529/2020)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α) 46628
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2308/Β/18.06.2018

“Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ”

id: 497

Κατεβάστε εδώ το αρχείο