2351/Β/11.07.2017 – Νέα ΚΥΑ για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 109343/12
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2351/Β/11.07.2017

“Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων”

id: 474

Κατεβάστε εδώ το αρχείο