24.01.2019 – Κατάργηση υποχρεωτικής γνωμάτευσης από γιατρό κρατικού νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής για ΦΥΚ

24-01-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με θέμα:

«Κατάργηση υποχρεωτικής γνωμάτευσης από το γιατρό Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής για συνταγές φαρμάκων του καταλόγου ΦΥΚ από ελεύθερο-επαγγελματίες γιατρούς»

Αρχείο pdf (217KB)