24.01.2020 – Επικαιροποίηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

24-01-2020 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Επικαιροποίηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν.4512/2018, όπως ισχύει, βάσει του Δελτίου Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Δεκεμβρίου 2019”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση

Δείτε τον κατάλογο Ν.3816 (789,1KB)

Δείτε το θετικό κατάλογο (2,2MB)