24.01.2020 – ΚΥΑ για τον συμψηφισμό δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και παραγωγικών δαπανών με το clawback 2019

24-01-2020 – ΚΥΑ με θέμα:

“Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2019”

Δείτε την ΚΥΑ (414 KB)