24-03-2020 – Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Απόφαση αρ. πρωτ. 35702/24-3-2020 24.03.2020 Πίνακας Απόφαση προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων του συνημμένου πίνακα για την αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό