24.03.2021 – Επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το ποσό των 35.000.000,00€

24/03/2021 – Απόφαση του ΕΟΠΥΥ Αρ.πρωτ.:Β2β/Γ.Π.οικ. 18453 με θέμα:

«Επιχορήγηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με το ποσό των 35.000.000,00€»

Δείτε την απόφαση (212 KB)