24-05-2013 – Θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των κλινικών μελετών μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ(α)/οικ. 18910/2013 (ΦΕΚ Β’ 390/21-2-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 9337

Αρχείο pdf (518KB)