24.06.2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ σχετικά με τη γνωστοποίηση των θεραπευτικών κατηγοριών στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ

24-06-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Καθηγήτρια κα Ε. Παπαδημητρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Κατάρτισης Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, σε συνέχεια της γνωστοποίησης των θεραπευτικών κατηγοριών στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ

Αρχείο pdf (115KB)