24.06.2019 – Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για ένταξη στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

24-06-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση