24-07-2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας: Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας ασπίδας προσώπου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 47265 24.07.2020 Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19