24-08-2021 – Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων

24-08-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων_Νέα 2ου Τριμήνου 2021_Γενόσημα Ιουνίου 2021_Ανατιμολόγηση προϊόντων αναφοράς λόγω λήξης της προστασίας δεδομένων τους”

Νέα 2ου τριμήνου προς διαβούλευση pdf (31.3 KB)

Νέα 2ου τριμήνου προς διαβούλευση excel (31.3 KB)

Γενόσημα 2ου τριμήνου προς διαβούλευση excel (31.3 KB)

Ανατιμολόγηση προϊοντων αναφοράς pdf (623 KB)